Krowy mleczne na pastwisku
     Pastuch elektryczny w Polsce jest użytkowany głównie do wypasu bydła mlecznego. Do dzisiaj sama potoczna nazwa nieodzownie kojarzy się właśnie z dozorem krów pasących się pastwisku.

     Krowy mleczne bardzo łatwo poddają się dyscyplinie i są bardzo wrażliwe na impuls elektryczny stąd są łatwe do utrzymania w ogrodzeniu elektrycznym. Krowy podczas wypasu można zazwyczaj ogrodzić jednie jedną linią plecionki, drutu lub taśmą 10mm o zasilaniu około 300 mJ lub nawet mniejszej energii impulsu oczywiście pod warunkiem, że napięcie na ogrodzeniu wynosi minimalnie około 3000V.

Berger 12 Chapron
     Z jednej strony impuls elektryczny nie musi przenosić zbyt dużej energii, z drugiej zaś musi odpowiednio zasilać całe ogrodzenie. Nie trudno wyobrazić sobie sytuacje gdzie ogrodzenie o długości 2 km zasilane np. Elektryzatorem Silver na końcu linii praktycznie nie będzie działać. Ważne jest więc by dobrać odpowiedni elektryzator do warunków terenowych i wielkości ogrodzenia. Często hodowcy zapominają, iż wypas krów w systemie kwaterowym generuje konieczność wygradzania boksów co znacząco wpływa na sumaryczną długość przewodu elektryfikowanego - zasilanego impulsem elektrycznym.

     Dlatego dla większych - bardziej rozległych ogrodzeń należy używać silniejszych jednostek. Przykładowo Średnie mocy Elektryzator Berger 12 jest często używany właśnie do wypasu krów mlecznych, a nawet dozoru koni mimo iż dysponuje stosunkowo wysokiej energii impulsem.

Schemat pastucha dla krów Dla krów mlecznych często wystarcza poprowadzenie tylko jednej linii ogrodzenia na wysokości 80-90cm. Sytuacja zmienia się gdy razem z krowami wypasane są cielęta. Wtedy konieczne jest prowadzenie większej liczby drutów pod napięciem.