Dziki to poważny problem
     Wiele zwierząt powszechnie uznawanych za nie szkodliwe, często objęte ochroną gatunkową może przyczynić się do wyrządzenia sporych szkód w przemyśle, gospodarce czy też rolnictwie. Ciesząca oko zwierzyna płowa - jelenie, daniele i sarny okazują się być wielkimi szkodnikami upraw warzyw i owoców. Jeżeli plantacja położona jest w oddali lub pod lasami migracja zwierząt w celu zdobycia łatwego pokarmu jest nieunikniona. Tzw. szkody łowieckie rokrocznie powoduje milionowe straty dla rolnictwa, jak i są powodem frustracji rolników, ogrodników, działkowców. Problemem są tutaj głównie dzikie świnie - dzik. Ogrodzenia elektryczne przeciwko dzikom opisane zostało w tym rozdziale. Zwierzęta te mogą zniszczyć uprawy zboża, warzyw, mogą poczynić szkody w ogrodach czy sadach.

     Do ochrony prze sarnami czy dzikami najlepiej sprawdzają się standardowe linie ogrodzeń elektrycznych, nawet lepiej niż procesjonalne siatki. Nie zaleca się stosowania siatki elektrycznej w ochronie przed dzikami, ale jest ona bardzo skuteczna w ochronie przed lisami i doskonale funkcjonuje jako pastuch na wydry.     W przypadku ochrony upraw przed dzikimi zwierzętami istotnym jest aby ogrodzenia elektryczne były solidnej budowy i aby stanowiło także fizyczną przeszkodę. W takim ogrodzeniu druty powinny być mocne - najlepiej sprawdzają się linki stalowe. Z tego właśnie powodu zaleca się odporne na rozciąganie.

     Aby bezpiecznie utrzymywać dziki poza ogrodzoną uprawą potrzeba elektryzatora o odpowiednim napięciu co najmniej 10000V na linii oraz minimalnej energii 3 dżule. Należy pamiętać o tym, że poziom napięcia w ogrodzeniu, a co za tym idzie i siła wstrząsu elektrycznego zadanego zwierzęciu, może ulec zmniejszeniu przez obecność roślin pnących na przewodach, długość ogrodzenia jak i rodzaju użytego przewodu. Jako przewody idealnie sprawdzają się linki stalowe, które charakteryzują się wytrzymałością nawet dziesięciokrotnie większą od drutu o tym samym przekroju.