W zależności od rodzaju pastucha elektryczne stosuje się różne rodzaje słupków. Głównym czynnikiem kształtującym rodzaj dobieranych słupków jest przeznaczenie ogrodzenia, tzn. dla dozoru jakich zwierząt ogrodzenie ma służyć - inne słupki na pastuch dla wydry, a inne na ogrodzenie elektryczne na dziki. Najczęściej spotykanymi słupkami są słupki drewniane wykonane z kantówki lub żerdzi drewnianych. Generalnie uznaje się, że każde rozwiązanie jest dobre, jeżeli dobrze służy założonym celom.

     Poza popularnym słupkami drewnianymi, które hodowcy czy farmerzy organizują we własnym zakresie oferujemy szereg innych profesjonalnych rozwiązań. Z gotowych palików najlepszym zainteresowanie cieszą się paliki polipropylenowe. Jednak za najbardziej trwałe i stabilne uchodzą słupki z włókna szklanego i paliki wykonane z profili stalowych.

Katalog izolatorów Katalog izolatorów